1. Postanowienia Ogólne
 2. Przedmiot Transakcji i Ceny
 3. Składanie Zamówień
 4. Realizacja Zamówień
 5. Formy Płatności
 6. Rachunki i Faktury
 7. Przesyłka i Dostawa
 8. Reklamacja i Zwroty (odstąpienie od umowy)
 9. Ochrona Danych Osobowych
 10. Inne Informacje

1. Postanowienia Ogólne
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym agelxr.pl, zwaną dalej Nabywcą lub Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Właścicielem Sklepu Internetowego agelxr.pl jest Smartgrid Sp. z o.o. z siedzibą w (03-968) Warszawie przy ul. Saskiej 16 lok.U3, działającą na podstawie wpisu KRS 0000557124, NIP 1132889548, REGON 361495973.

2. Przedmiot Transakcji i Ceny
Przedmiotem transakcji w Sklepie Internetowym agelxr.pl są produkty wymienione na stronie agelxr.pl w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają ustawowy podatek VAT. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany ceny produktu po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. Składanie Zamówień
Zamówienia są realizowane na terenie Polski. Zamówienia w Sklepie Internetowym agelxr.pl można dokonać w następujący sposób:
Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronie sklepu, podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz NIP (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia tą drogą można składać 24 godziny na dobę na stronie internetowej agelxr.pl.
Pocztą elektroniczną na adres billing@hermzlab.com o każdej porze, podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe, dane do wysyłki, ewentualnie NIP gdy wymagana jest faktura VAT.
Telefonicznie pod numerem +48 22 211 88 00, podając nazwę i ilość towaru oraz dokładne dane osobowe dane do wysyłki, ewentualnie NIP gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienia telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Biura Sprzedaży Wysyłkowej tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00. Biuro Sprzedaży Wysyłkowej nie funkcjonuje w soboty i niedziele oraz święta .
Uwaga: Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki, dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres e-mail.
Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane. Wszelkie wykryte próby wyłudzenia towaru, bądź działanie na szkodę firmy Smartgrid Sp. z o.o. poprzez podanie błędnych danych mogą być podstawą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi sie w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

4. Realizacja Zmówień
Każde zamówienie internetowe składane w Sklepie Internetowym agelxr.pl zostaje potwierdzone przez pracownika sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym. Przy zamówieniach telefonicznych bądź faksowych moment złożenia zamówienia jest momentem wiążącym obie strony. W przypadku braku kompletnych danych niezbędnych do wysyłki, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych sklepu. Sklep Wysyłkowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura sprzedaży wysyłkowej. Przesyłki nie są realizowane i dostarczane w soboty i niedziele oraz święta. Zamówienia są realizowane tego samego dnia jeśli wpłynęło ono do godz. 12.00 bądź następnego dnia roboczego gdy dotarły do nas po godz. 12.00. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych (przeciętnie 1-2 dni) w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Polski od momentu telefonicznego potwierdzenia zamówienia/zaksięgowania wpłaty i zależy od tego czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie. Sklep agelxr.pl na życzenie wystawia faktury VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia w polu Komentarza do Zamówienia oraz podać numer NIP. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane przez firmę kurierską. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę kupującą Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za paczki niedostarczone do klienta z winy klienta (brak kontaktu, nieobecności, błędnego adresu dostawy) lub winy firmy kurierskiej, ani za przetrzymywanie paczek przez organy kontrolujące (np. urzędy celne). Firma kurierska podejmuje kilkakrotną próbę doręczenia przesyłki. Jeśli nie zostanie ona doręczona z wyżej wymienionych powodów, paczkę uważa się za dostarczoną. Koszt przesyłki dla zamówień na terenie całego świata są podane każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

5. Formy Płatności
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatność kurierowi za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Nr konta dla  PL nr: Alior Bank 31 2490 0005 0000 4520 5173 8970.
 • Płatnosć kartą (PayPal) – Sklep akceptuje karty Visa oraz karty MasterCard. Należnosć wynikająca z transakcji jest pobierana z karty w chwili realizacji zamówienia po akceptacji dokonanej przez Sklep. Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie Klientowi przesłana e-mailem.
 • Płatności PayPal
 • Przelew SOFORT
 

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera lub przelewem na konto bankowe sklepu. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu dostawy zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu lub pisemnie na adres pocztowy Sklepu.

6. Rachunek i Fakutry
Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie Paragonu lub Faktury VAT.

7. Przesyłka i Dostawa
Dostawa towarów zamawianych w Sklepie Wysyłkowym agelxr.pl realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin realizacji zamówienia w przypadku dostawy kurierem zajmuje do 48h. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszty wysyłki traktowane są jako opłata manipulacyjna, a określa je cennik firmy kurierskiej - Przesyłka zwykła - 15,00 zł. Przesyłka Pobraniowa - 20,00 zł.

Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym, pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Do każdej przesyłki załączony jest rachunek (lub wystawiona na życzenie faktura VAT) stanowiąca dowód księgowy transakcji zakupu. Dokument taki obejmuje koszty zamówionych produktów i koszty przesyłki. W przypadku niezgodności danych widniejących na fakturze (dane osobowe, kwoty zakupu czy inne), prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu agelxr.pl telefonicznie bądź mailowo. Potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku ZAMÓW skutkuje przesłaniem zamówienia do Biura Obsługi Klienta. Jest to moment, w którym Klient wiąże się ze sklepem umową kupna-sprzedaży.

8. Reklamacja i Zwroty (odstąpienie od umowy)
Prosimy, aby w miarę możliwości sprawdzali Państwo stan przesyłki przy jej odbiorze, zwracając uwagę, czy nie jest uszkodzona z zewnątrz. Jeżeli stwierdzą Państwo takie uszkodzenie, zalecamy zażądanie sporządzenia protokołu opisującego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.

W przypadku, gdy otrzymali Państwo produkt wadliwy bardzo prosimy o:

 • Wysłanie informacji mailowej na adres billing@hermzlab.com pisząc w tytule e-maila "REKLAMACJA", a w treści opisując czego dotyczy
 • Wypełnienie i dołączenie do paczki wraz z reklamowanymi produktami formularza reklamacyjnego
 • Staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu
 • Dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu - paragon imienny z paskiem fiskalnym lub fakturę zakupu

Spełnienie powyższej prośby nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam rozpoznanie reklamacji i przyczyni się do skrócenia czasu Państwa oczekiwania na załatwienie sprawy. O postępie procesu reklamacyjnego będą Państwo informowani drogą e-mailową bądź telefoniczną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Koszt wysyłki, którą poniesie Klient wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną, zostanie zwrócony po otrzymaniu paczki i uznaniu reklamacji.

Jeżeli Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu 1 Regulaminu). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:

 • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,
 • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Smartgrid Sp. z o.o. są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Smartgrid Sp. z o.o.. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przeczytaj pełny tekst polityki prywatności prowadzonej przez Smartgrid Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Smartgrid Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientowi zakupiony w Sklepie towar.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz możliwości ich aktualizacji, korekty, usunięcia lub zablokowania, a także do zażądania, abyśmy zaprzestali dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z Państwa praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub jeśli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem billing@hermzlab.com. Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą pocztową, pisząc na adres: Smartgrid Sp. z o.o. ul. Saska 16 lok.U3, 03-968 Warszawa.

Pomimo tego że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą zeszłych kontaktów lub transakcji. Na przykład mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale należy pamiętać, że odmowa ich podania oznacza, że niektóre towary i usługi będą dla Państwa niedostępne. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków w ramach świadczenia Państwu usług sprzedaży oraz w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.

10. Inne informacje
Oferta ważna jest na terenie Polski. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem oraz zawartością oferty na sklepie agelxr.pl prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed właściwym sądem powszechnym. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy agelxr.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych wysyłanych w celu poinformowania o aktualnych promocjach, nowych produktach etc. Użytkownikami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2016.